1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Stoppa världshungern

Upp till 828 miljoner människor lever idag i hunger. Det betyder att var tionde människa på vår planet går och lägger sig hungrig, varje kväll. Världshungern har ökat de senaste sju åren, och på grund av Coronapandemin och kriget i Ukraina har antalet hungriga eskalerat kraftigt de senaste två åren. En tredjedel av alla människor på jorden har idag inte tillgång till tillräckligt med näringsrik mat.Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Människorna som lever i hunger har själva både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de får rätt förutsättningar. Det är där vi kommer in.Vi går till botten med världshungernVi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Läs mer om vår metod här.Vår organisationVi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.Läs mer om vårt arbete här.

Välj Projekt Läs mer...

Beat World Hunger

Vi vet att det största hotet mot ett barns överlevnad och utveckling är näringsbrist. Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. Det kan också ha en djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för hela samhällen. The Hunger Project arrangerar utbildningar i barn- och mödravård, genomför regelbundna hälsokontroller av barn samt utbildar barnmorskor. Mammor får lära sig om hur viktigt det är med näringsrik kost under graviditeten, vilken roll amning spelar och om små barns särskilda behov den första tiden i livet. Så bryter vi den onda cykeln av undernäring och skapar förutsättningar för barn att leva ett hälsosamt liv. Starta en insamling med ditt nätverk och engagera andra att ge. Tillsammans kan vi skapa en värld fri från hunger där inga barn ska dö av hunger.

Välj Projekt Läs mer...

Stoppa barnäktenskap

Varannan sekund gifts en flicka bort någonstans i världen. Det är 12 miljoner flickor per år. 33 000 varje dag. Var med oss i kampen för flickors rätt att inte bli bortgifta.Flickor som gifts bort får ofta barn när de är unga. Som ett resultat av detta får varken modern eller barnet de näringsämnen de behöver, barnets hjärna och kropp utvecklas inte normalt och skadorna är ofta oåterkalleliga. Många flickor är fast i den här undernäringscykeln, generation efter generation. The Hunger Project har bestämt sig för att bryta mönstret.The Hunger Project utbildar kvinnor och flickor om deras grundläggande rättigheter och om farorna med barnäktenskap. Vi stärker människor att våga säga ifrån när de ser att flickor är på väg att giftas bort, och vi stärker samhällen så att flickor inte behöver giftas bort. Vi arbetar också med påverkansarbete gentemot lokala myndigheter för att se till att lagar som främjar flickors rättigheter stiftas, och att de lagar som redan finns på plats faktiskt följs. Vi ser att vårt arbete har effekt. Tusentals barnäktenskap stoppas årligen på grund av våra interventioner, och i våra afrikanska programområden har antalet barnäktenskap minskat med 23%.

Välj Projekt Läs mer...