Beat World Hunger

Beat World Hunger

Vi vet att det största hotet mot ett barns överlevnad och utveckling är näringsbrist. Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. Det kan också ha en djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för hela samhällen.

The Hunger Project arrangerar utbildningar i barn- och mödravård, genomför regelbundna hälsokontroller av barn samt utbildar barnmorskor. Mammor får lära sig om hur viktigt det är med näringsrik kost under graviditeten, vilken roll amning spelar och om små barns särskilda behov den första tiden i livet. Så bryter vi den onda cykeln av undernäring och skapar förutsättningar för barn att leva ett hälsosamt liv.

Starta en insamling med ditt nätverk och engagera andra att ge. Tillsammans kan vi skapa en värld fri från hunger där inga barn ska dö av hunger.

15,800 kr
Collected


5
Fundraisers

101
Donations