Stoppa världshungern

Stoppa världshungern

Upp till 828 miljoner människor lever idag i hunger. Det betyder att var tionde människa på vår planet går och lägger sig hungrig, varje kväll. Världshungern har ökat de senaste sju åren, och på grund av Coronapandemin och kriget i Ukraina har antalet hungriga eskalerat kraftigt de senaste två åren. En tredjedel av alla människor på jorden har idag inte tillgång till tillräckligt med näringsrik mat.

Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Människorna som lever i hunger har själva både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de får rätt förutsättningar. Det är där vi kommer in.

Vi går till botten med världshungern

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Läs mer om vår metod här.

Vår organisation
Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Läs mer om vårt arbete här.

321 088 kr
Insamlat


11
Insamlingar

637
Gåvor