Stoppa världshungern

Stoppa världshungern

Vår vision är en värld utan hunger. För att nå dit ser vi till att göra det möjligt för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger. När du startar en egen insamling i det här projektet stöttar du vårt arbete med att gå till botten med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Det är där vi kommer in.

Dina insamlade medel går bland annat till utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Vårt arbete har alltid ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Läs mer om vår metod här.

352 918 kr
Insamlat


14
Insamlingar

675
Gåvor